Vår filosofi

Våra företag

Nyheter

Om oss

Vår filosofi

Våra företag

Nyheter

Om oss

Integritetspolicy

Information om personuppgiftsbehandling

Tången Industrikapital AB, org,nr. 559270-7664, ("Tången") värnar om människors personliga integritet och är därför mån om att alltid skydda personuppgifter på lämpligt sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regelverk om behandling av personuppgifter. Nedan beskriver vi vilka personuppgifter som vi samlar in och hur uppgifterna hanteras samt dina rättigheter gentemot oss.

Denna policy gäller när Tången och dess dotterbolag behandlar personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Tången samlar in och behandlar personuppgifter från affärsmässiga kontakter. Dessa uppgifter kan även hämtas från allmänt tillgängliga register, till exempel i samband med Tångens investeringar i bolag. Om man vill prenumerera på information från Tången, såsom pressmeddelanden eller finansiella rapporter, behöver man lämna kontaktuppgifter för att få tillgång till tjänsten.

De personuppgifter som samlas in och behandlas av Tången inkluderar namn, yrkesmässiga kontaktuppgifter, information om det företag eller organisation som man representerar, position och andra yrkesrelaterade uppgifter.

När man besöker Tångens hemsida samlas statistik och allmän information om trafikmönster på hemsidan. Denna information innehåller dock inga uppgifter som gör det möjligt att identifiera enskilda personer. Se även vår cookiepolicy för mer information om hur cookies används på hemsidan.

Hur hanterar vi personuppgifter?

Personuppgifterna behandlas för att bedriva Tångens verksamhet och upprätthålla kontakter med våra affärskontakter, samarbetspartners och leverantörer. Vissa personuppgifter behandlas för att administrera Tångens investeringar i andra bolag samt för statistik-, uppföljnings- och arkivändamål. Personuppgifter kan även användas för att skicka ut pressmeddelanden, finansiella rapporter, inbjudningar till event och liknande evenemang.

I samband med registrering som mottagare av våra prenumerationstjänster ombeds du lämna ditt samtycke till att vi får behandla dina personuppgifter för detta ändamål. I övrigt behandlar Tången personuppgifter med stöd av en intresseavvägning, eftersom vi har ett starkt intresse av att kunna bedriva vår verksamhet och upprätthålla affärsmässiga kontakter med dig och sådana företag och organisationer som du representerar.

Vi säljer inga personuppgifter till tredje part. Vi behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. Skulle personuppgifter överföras utanför EU/EES ska sådan överföring ske i enlighet med gällande lagstiftning och kräver att landet i fråga har en adekvat skyddsnivå eller att det finns annan tillräcklig skyddsåtgärd som innebär att överföringen är lagenlig.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar och använder dina uppgifter under den tid det som det är nödvändigt för att inleda, upprätthålla eller administrera en affärsmässig relation med dig, det företag eller den organisation som du representerar. Vi sparar personuppgifter i enlighet med de skyldigheter vi har enligt lag eller under den tid som i övrigt påkallas för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Du kan när som helst avanmäla dig från våra prenumerationstjänster och liknande utskick och då kommer dina uppgifter inte längre att sparas för detta ändamål.

Rättigheter relaterade till hantering av personuppgifter

Du har rätt att begära en bekräftelse av huruvida personuppgifter som rör dig behandlas av oss, och i så fall få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas.

Om dina personuppgifter skulle vara felaktiga eller bristfälliga har du rätt att få dessa korrigerade eller kompletterade. I enlighet med gällande lagstiftning har du i tillämpliga fall rätt att begära att dina personuppgifter raderas, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller invända mot att dina personuppgifter behandlas. Under vissa förutsättningar kan du även begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Om du anser att vi behandlat dina personuppgifter i strid med gällande regler kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Vidare instruktioner för detta finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida, www.imy.se

Notera att det alltid innebär en risk att lämna ut personuppgifter, oavsett om det sker personligen, via telefon eller över Internet, och att inga tekniksystem kan vara helt skyddade för intrång. Tången gör dock alltid sitt yttersta för att vidta lämpliga tekniska åtgärder för att förhindra och minimera riskerna för obehörig tillgång till, olämplig användning eller förvanskning av dina personuppgifter.

Cookies

På denna webbplats använder vi cookies. Alla som besöker en webbplats som använder cookies måste enligt lag få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad de används till och hur man kan välja bort dem.


Stänga av alla cookies

Om du som besökare inte accepterar att webbplatsen använder cookies kan du stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en cookie på din dator. Om du inte vill att cookies lagras på din dator kan du stänga av även den funktionen i din webbläsares inställningar. Inga cookies kommer då att lagras.


Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator och innehåller information. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för besökaren. Det finns två typer: Varaktiga cookies är en fil som sparas på besökarens dator som ligger kvar tills varaktighetstiden går ut. Filen används t.ex. för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen utifrån sina önskemål och intressen. De försvinner tidigare om besökaren väljer att rensa bort cookies från webbläsaren. Session cookies lagras temporärt i besökarens dators minne under den tiden som besökaren är på webbplatsen.

Du kan läsa mer om cookies och lagen om elektronisk kommunikation på Post- och telestyrelsens webbplats.

Kontakt

Vid frågor gällande vår behandling av personuppgifter eller om du annars vill komma i kontakt med oss är du välkommen att kontakta Per Skånberg på per@tangenik.se.

Kontakta oss

info@tangenik.se

Adress

Västra Hamngatan 9

411 17 Göteborg

Följ oss på LinkedIn

© 2023 Tången